بازگشت وجه

در صورتی که پیامک مربوط به غیر قابل انجام بودن سفارش ثبت شده را دریافت کرده اید، لطفا شماره کارت خود را جهت عودت وجه پرداخت شده وارد نمایید.
توجه داشته باشید بازگشت وجه ۷۲ ساعت پس از تکمیل فرم زیر انجام خواهد شد.